Det rigtige indhold

Trivsel og samarbejde - få flere af de gode dage!

Indholdet af foredraget er tilrettelagt dels på baggrund af mine 10 års erfaring som foredragsholder i plejesketoren og dels efter resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om de vigtigste parametre for trivsel i plejesektoren. Svarene viser entydigt, at de store udfordringer er disse 4 områder:
Samarbejdet med kollegerne, kommunikation, tiden til kerneopgaverne, en presset hverdag
Præcis dem tager foredraget op og giver både viden og redskaber, der efterfølgende kan bruges i jeres hverdag.

Gode kolleger

Et godt samarbejde er vigtigt både for den daglige trivsel og for de resultater, der skabes. Vi arbejder med at komme væk fra tanken om at “andre skal gøre noget andet, for at jeg kan få det godt” til selv at tage ansvar og handle. Også hvis man synes ens kollega er super irriterende.

sig det – også det svære

En højdescore i undersøgelsen om trivsel blandt plejepersonale var ønsket om redskaber til at få sagt det svære på den gode måde. Hvordan får I mod til at tage hul på de små konfliktemner i hverdagen? Hvordan slipper I brokkulturen og får talt om tingene på en konstruktive måde?

Det, du ikke kan ændre

Næsten 100% af svarene fra undersøgelsen handlede om, at tiden og ressourcerne til kerneopgaverne går ud over arbejdsglæden og skaber både pres og stress hos de ansatte. Foredraget giver jer et vigtigt, enkelt og meget konkret redskab til at lære takle den udfordring.

Når presset stiger

Hvad gør I, når presset stiger? Hvad gør I, for at undgå at presset udvikler sig til stress? Med udgangspunkt i den positive psykologi får I de råd og redskaber, der virker.Helt konkrete redskaber til præcis jeres hverdag. Både det, I kan gøre sammen, og det den enkelte kan tage ansvar for.

"Det handler (måske) ikke om dig, men det starter med dig"

OM Helle bentzen

Stresskonsulent og foredragsholder. Ejer af Trivselspiloten.dk
10 års erfaring og fingeren på pulsen

Helle Bentzen har specialiseret sig i trivsel på arbejdspladsen og specielt til plejesektoren. Hun har 10 års erfaring på området og har i den periode holdt foredrag og kursusdage for mange tusinde deltagere. Blandt andet på plejecentre, for FOA afdelinger landet over, for social og sundhedsmedarbejdere i Odsherred Kommune, for kommuners Vej og Park afdelinger samt for mange daginstitutioner. Helles undervisning er først og fremmest brugbar. Viden og redskaber har bund i den seneste forskning på området og bliver leveret på en jordnær, indlevende og meget anvendelig måde., så det efterfølgende er let at skabe forandringer i hverdagen. Undervisningen fra Helle er altid involverende med plads til grin, spørgsmål og refleksion og indeholder konkrete og relevante redskaber til netop jeres hverdagen.

Læs her, hvad andre mener

Læs mere om foredraget/kursusdagen "Trivsel og samarbejde - skab flere af de gode dage"

få mere information her

Udfyld formularen og få uforpligtende mere information om pris, indhold osv. Jeg glæder mig til at høre fra jer.