Trivsel og samarbejde

trivsel og samarbejde

Trivsel og samarbejde - få flere af de gode dage

Foredraget om trivsel og samarbejde har jeg udviklet specielt til jer i plejesektoren. Et foredrag, der skaber forandring og ikke kun er en god aften sammen med kollegerne, hvor hverdagen fortsætter som den plejer. Jeg giver jer undervejs de redskaber og den viden, der skal til, for at I efterfølgende sammen kan arbejde videre og skabe en hverdag med bedre trivsel. 

 Jeg har holdt mange, mange foredrag og kursusdage for plejepersonale og har defra et godt kendskab til netop jeres udfordringer.

Desuden har jeg her i 2016 lavet en spørgeskemaundersøgelse om trivsel hos personalet på plejecentre landet over og har derigennem fået en stor viden om de vigtigste faktorer på området.

Med udgangspunkt i begge dele,  har jeg nu udviklet et helt nyt foredrag, der tager fat på de vigtigste faktorer for trivsel i hverdagen.

  • Fylder snakken og tanker som "Hvis bare tingene var anderledes" og "Nogen burde gøre noget" meget?
  • Har I en kultur, hvor brok og sladder godt kan tage overhånd?
  • Er I pressede i hverdagen og føler I, at stressen ofte banker på?
  • Kunne I godt tænke jer en styrket sammenhængskraft - at I blev bedre til at løfte i folk?
  • Oplever I som ledere, at skulle bruge meget tid på at løse små konflikter i jeres personalegruppe?

Kender I bare noget af det?

Hvis I kan nikke ja til bare nogle af disse punkter, så er I ikke alene. Resultaterne fra den spørgeskemaundersøgelse, jeg gennemførte hos plejepersonalet viser, at det er de helt store problemer for trivslen mange steder.

Og det har store omkostninger for de resultater, I skaber for jeres beboere/borgere og også for den enkeltes hverdag. Både arbejdsglæden, men også for overskuddet og glæden hjemme. Det er sjældent, man har en fantastisk dag hjemme, hvis arbejdsdagen har været både presset og fyldt med negative tanker. 

Jordnært, konkret og med plads til smil

Trivsel og samarbejde

Fordraget "Trivsel og samarbejde" giver jer den vide og de redskaber, der skal til, for at I kan få brudt mønsteret og igen få mange flere af de gode dage. I får motivationen og troen på, at det kan blive anderledes, og I får de redskaber, der skal til, for at I efterfølgende kan arbejde videre på egen hånd. 

Mange peger i deres evaluering af foredraget på vigtigheden af, at alle på arbejdspladsen hører det sammen. Det gør det nemlig meget letter at få brudt vanerne. I kan på den måde støtte og hjælpe hinanden, når hverdagen og travlheden igen banker på. 

Foredraget er fyldt med brugbar viden og det hele bliver præsenteret i et sprog, der er til at forstå, med eksempler og selvfølgelig også med humor. Selvom det er et alvorligt emne, er det vigtig også at have en sjov aften. 

"Trivsel og samarbejde" - foredraget i overskrifter

Fokus i foredraget er de 4 områder, der har størst betydning for jeres trivsel. For hvert emne vil I blive præsenteret for både viden om emnet og de redskaber, I både kan bruge hver for sig og sammen i personalegruppen. 

Samarbejde og gode kolleger

Trivsel og samarbejde - gode kolleger og godt samarbejde

​Når jeg spørger deltagerne til mine foredrag om, hvad det allervigtigste er for, at de kan gå glade på arbejdet, så kommer svaret altid prompte: Gode kolleger.

Det svar er helt i overensstemmelse med resultaterne fra bl.a. den positive psykologi, og til foredraget vil vi dykke ned i hvorfor, det er så vigtig for os, og hvad vi selv kan gøre for at få et bedre samarbejde med vores kolleger. Også med dem, vi ikke svinger så godt med og som vi måske ligefrem synes er irriterende. 

Lær at acceptere det, du ikke kan gøre noget ved

Trivsel og samarbejde - accept af vilkår

I en spørgeskemaundersøgelse af plejepersonalets trivsel svarede over 90 %, at manglende tid og ressourcer til kerneydelserne var et stort problem for deres hverdag.  

Tanker som "Det er for dårligt..." , ​"Bare det var anderledes" osv kommer let til at fylde meget. Forståeligt, men problemet er, at det ikke ændre noget. Til foredraget vil I få mit bedste redskab til at lære at give slip på det, I alligevel ikke har indflydelse på, og til at bruge jeres ressourcer, der hvor de kan skabe forandring. 

Sådan siger du det svære på den gode måde

Trivsel og samarbejde - kommunikation

Højt på listen over ​ønsker til indhold i et foredrag om trivsel er "kommunikation" . Det skyldes uden tvivl, at mange blandt plejepersonalet er konfliktsky og derfor ender frustrationer ofte med brok og "skyllerumssnak"  i stedet for en fornuftig og konstruktiv snak om tingene. 

​Efter foredraget vil I have masser af inspiration og ideer til , hvordan I får brudt det mønster, så I kan få talt om tingene og ikke bare lade problemer vokse og stjæle jeres trivsel. 

Når presset stiger

Trivsel og samarbejde - når presset stiger

En presset hverdag, hvor stresssymptomerne tit banker på, er noget rigtig mange rundt om på landets arbejdspladser desværre kan nikke genkendende til. Ikke mindst i plejesektoren.

I får ​mine bedste råd til,  hvad I selv kan gøre for dels at skrue ned for presset og dels at skrue op for jeres eget stressberedskab. Vi skal kigge på resultater fra både den positive psykologi og fra den nyeste hjerneforskning. 

"Trivsel og samarbejde - få flere af de gode dag" holder jeg både som fordrag eller som hel kursusdag afhængigt af hvor meget tid, I har til rådighed.​ 

Begge muligheder indeholder alle 4 emner, men kursusdagen åbner selvfølgelig op for at arbejde med øvelser og refleksion, så det bliver nemmere efterfølgende at bruge dem i hverdagen.

Hvis I vil have min hjælp til at få flere af de gode dage, så skriv til mig på mail: info@trivselspiloten.dk eller ringe på telefon 20 44 21 32.​

Jeg glæder mig til at høre fra jer!

Helle Bentzen